Rocznik 2011/2012

Grupa rocznika 2011 i 2012 w klubie sportowym Wielopole jest jedną z najstarszych w tym klubie. Jej opiekunem jest doświadczony trener Tadeusz Cichecki, który kieruje drużyną w jej rozwoju sportowym. Grupa intensywnie trenuje trzy razy w tygodniu, skupiając się na różnych aspektach technicznych, taktycznych oraz motorycznych.

Cele tej grupy skupiają się na rozwijaniu decyzyjności zawodników na boisku. Trener Tadeusz Cichecki kładzie duży nacisk na kształtowanie umiejętności podejmowania szybkich i trafnych decyzji, co jest kluczowe w dynamicznej grze piłkarskiej. Dodatkowo, grupa stawia sobie za zadanie zwiększanie kreatywności zawodników na boisku, co ma przyczynić się do bardziej zróżnicowanego i efektywnego podejścia do rozgrywki.

W ramach treningów, poza aspektami piłkarskimi, grupa podejmuje także dodatkowe zajęcia motoryczne. Te zajęcia mają na celu rozwijanie ogólnej sprawności fizycznej zawodników, co przekłada się na ich lepszą wydolność i przygotowanie do wymagań związanych z grą w piłkę nożną.

W sumie, grupa roczników 2011 i 2012 w klubie sportowym Wielopole dąży do kompleksowego rozwoju swoich zawodników, kładąc nacisk na decyzyjność, kreatywność, umiejętności techniczno-taktyczne oraz ogólną sprawność motoryczną. Trener Tadeusz Cichecki pełni kluczową rolę jako opiekun grupy, wspierając jej członków w osiąganiu sukcesów na boisku.

Nasi sponsorzy: