Rocznik 2015

Grupa KS Wielopole rocznika 2015 pod opieką trenera Jarka Sobniaka wydaje się skoncentrowana na wszechstronnym rozwoju młodych sportowców. Bardzo ważne jest, że zajęcia odbywają się trzy razy w tygodniu, co pozwala na systematyczne doskonalenie umiejętności technicznych.

Dodatkowe zajęcia, takie jak jiu-jitsu i motoryka, wzbogacają program szkoleniowy, przyczyniając się do rozwijania różnorodnych umiejętności fizycznych i umysłowych. Zajęcia ogólnorozwojowe są również kluczowe dla kompleksowego rozwoju dzieci, dbając o ich kondycję fizyczną i ogólne dobre samopoczucie.

Ciekawe jest, że grupa skupia się nie tylko na aspektach technicznych piłki nożnej, ale także na dziedzinach, które mogą przyczynić się do ogólnego rozwoju dzieci. To podejście może przyczynić się do wykształcenia wszechstronnych sportowców, którzy nie tylko są dobrzy na boisku, ale także posiadają umiejętności społeczne i motoryczne.

Nasi sponsorzy: